3 tips om uw gunfactor te verhogen


In 2014 is de aanbestedingswetgeving aangepast, onder andere om de kansen voor MKB-bedrijven te vergroten. Toch blijft de vraag wat MKB-bedrijven er zelf aan kunnen doen om hun kans op gunning te verhogen en te winnen van de ‘grote jongens’. 

Winnen van een aanbesteding, dat is de reden waarvoor u zich inschrijft op een aanbesteding. Waar in het verleden aanbestedingen met name gegund werden op basis van de laagste prijs, worden aanbestedingen tegenwoordig steeds meer gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Kwaliteit wordt verkozen boven prijs.

In 2014 is de aanbestedingswetgeving aangepast, waarbij MKB-bedrijven meer kansen krijgen om aanbestedingen gegund te krijgen. Zo mag er enkel nog gemotiveerd geclusterd worden, zijn omzeteisen aan banden gelegd en moeten 30% van de aanbestedingen naar MKB-bedrijven gaan. 

Ok, de wetgeving is aangepast, maar wat kunnen MKB-bedrijven er zelf aan doen om hun kansen te vergroten? Wij geven u drie tips om uw gunfactor te verhogen

  1. Wees op de hoogte van de plannen van aanbestedende diensten. Dit lijkt een onmogelijke opgaaf, mogelijk bent u nog niet bekend bij de aanbestedende dienst of u spreekt de aanbestedende diensten niet vaak genoeg om te weten wat er speelt. Echter, door aankondigingen van marktconsultaties in de gaten te houden, weet u wanneer u de plannen met de aanbestedende dienst kunt bespreken. U krijgt hierbij de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen en om obstakels (waar u mee te maken kunt krijgen bij de inschrijving) vooraf te bespreken.
  2. Stel vragen. Door in een vroeg stadium van de inschrijving vragen te stellen (vragen ronde voor de nota van inlichtingen) kunt u een beter beeld krijgen van het probleem (de vraag achter de vraag) van de aanbestedende partij, hier kunt u uw voordeel mee doen bij het schrijven van de stukken.
  3. Leer van uw fouten. Wanneer u een opdracht niet gegund krijgt, dient er gemotiveerd te worden waarom u de opdracht niet gegund heeft gekregen. Gebruik deze feedback om uw volgende inschrijving te verbeteren. Daarnaast weet u nooit waar het persoonlijke feedback moment toe leidt.

BidPro adviseert en ondersteunt organisaties bij de inschrijving op aanbestedingen. Dit doet BidPro vanuit haar kennis en kunde op het gebied van sales en business development (lees meer).

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?