Het verband tussen aanbestedingen en Henny Huisman

“Er kan er maar één de winnaar zijn…”, een uitspraak waar ik vaak aan terug denk wanneer ik met een toekomstig opdrachtgever in gesprek ben. Mensen nemen contact met mij op om beter te worden in aanbestedingen en omdat men wil winnen. In het gesprek wordt vaak de uitspraak gedaan “tja, er kan er maar één de winnaar zijn, toch?” Deze uitspraak doet u en mij natuurlijk denken aan Henny Huisman. Ik geef Henny natuurlijk gelijk, maar deze uitspraak heeft wel een dubbele lading.

Waar een wedstrijd gespeeld wordt, kan maar één iemand winnen (al dan niet gevoed door de gunfactor).

Lees ook de blog “3 tips om uw gunfactor te verhogen”

Het feit dat maar één iemand kan winnen, moet natuurlijk niet de reden zijn om een wedstrijd niet eens aan te gaan. Zo deed een ander icoon uit de Nederlandse geschiedenis de uitspraak “als je niet schiet, kan je ook niet scoren”.

Deze blog gaat niet over de lading van bekende uitspraken in de geschiedenis, deze blog gaat de acties die je onderneemt als je verliest. Hoe zorg je ervoor dat je niet opnieuw verliest?

Heeft u zich wel eens ingeschreven op een aanbesteding en deze verloren? Die ervaring kan negatieve gedachten bij u hebben gekweekt, waardoor u kunt denken dat het geen zin heeft om nog eens in te schrijven op een aanbesteding. Het helpt zeker niet wanneer u de feedback, die u heeft ontvangen van de aanbestedende dienst, niet kon duiden. Velen worstelen met feedback als:

  • “De aanbieding was niet SMART genoeg.”
  • “De aanbestedende dienst is van mening dat u geen (volledig) antwoord heeft gegeven op de gestelde vragen.”
  • Uw aanbod is niet onderscheidend genoeg.”

Alle commentaren komen in feite op hetzelfde neer; het is niet goed genoeg. Dit is frustrerend, aangezien u veel tijd in uw aanbieding heeft gestoken en u hier niks voor heeft teruggekregen.

U evalueert; heeft u wel voldoende tijd genomen om goede teksten te schrijven? Heeft u goed nagedacht over de wensen van de aanbestedende dienst?

In de gesprekken die ik voer komt ook vaak naar voren dat men door de waan van de dag geen prioriteit heeft gegeven aan de inschrijving. Zaken die vandaag aandacht vragen komen vaak bovenaan de prioriteitenlijst te staan, waarmee de inschrijving op een aanbesteding in het gedrang komt.

En zo zijn er meer redenen (of excuses?) waarom het niet lukt of waarom een opdracht niet wordt gewonnen. Maar wat is dan de manier om de kans op winst te vergroten en die éne winnaar te worden? Nou het antwoord is eigenlijk vrij simpel: aandacht en focus.

Aandacht + Focus = Toegevoegde waarde = Verhoogde Winkans.

Aandacht voor de dingen die belangrijk zijn, voor de eigenlijke behoefte van de opdrachtgever (ook wel: de vraag achter de vraag), aandacht voor wat men terug wil zien in de inschrijving (welke dingen zijn belangrijk?).

Focus op het plan. Welk doel heb je en hoe bereik je resultaat? Maak een planning, stel verduidelijkingsvragen, bedenk een inschrijvingsstrategie.

In de tijd dat ik bedrijven help bij het inschrijven op aanbestedingen heb ik geleerd dat de toegevoegde waarde in essentie de juiste combinatie van aandacht en focus is.

Heeft u niet de aandacht en de focus om in te schrijven op een aanbesteding, laat u dan helpen door mensen waarvan dit hun core business is. Wij (BidPro) helpen organisatie bij de inschrijving op aanbestedingen waardoor uw medewerkers zich kunnen focussen op de aandacht die de dagelijkse werkzaamheden van hen vraagt. (Lees meer over de diensten van BidPro)

Wilt u meer weten over de inschrijving op aanbestedingen, de wijze waarop wij u daarin kunnen helpen?

Neem contact met ons op

Kansen voor het MKB bij aanbestedingen voor koffie en thee

Om organisaties goed te kunnen ondersteunen analyseert BidPro dagelijks vele aanbestedingen. In deze post richten we deze analyse specifiek op de openbare aanbestedingen voor warme drankenvoorziening.

De smaak (beleving) van koffie- en thee drinkers is de laatste jaren sterk veranderd. Thuis drinken de mensen kwalitatief goede koffie, dit willen zij ook op hun werkplek. Wanneer een werkgever niet voorziet in kwalitatief goede koffie, zorgt dit voor ontevredenheid bij de medewerkers. Dat ook de overheid kwalitatief goede koffie voor haar medewerkers wil is duidelijk terug te zien in de eisen die zij stellen in offerte-uitvragen voor warme drankenvoorziening. 

Wanneer we kijken naar de kwalitatieve gunningscriteria, dan staat smaak (beleving) bovenaan de lijst van belangrijkste gunningscriteria.

De top 3 kwalitatieve gunningscriteria onderwerpen:

  1. Smaak (beleving) en de look en feel
  2. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) (waaronder circulariteit)
  3. Implementatieplan / plan van aanpak

Naast de top 3 hebben we meer onderdelen geanalyseerd, deze zijn te zien in de data-visualisatie.

Uit onze analyse is gebleken dat MKB absoluut kans maakt om aanbestedingen te winnen, zo is in 2018 nagenoeg 30% van de opdrachten gegund aan MKB.

Wilt u zich de komende periode inschrijven op aanbestedingen voor warme drankenvoorziening? Wilt u weten welke aanbestedingen er uitgevraagd zijn of wilt u gebruik maken van onze tendersignalering? Heeft u vragen of  wilt u meer te weten komen over deze data of hulp bij de inschrijving op een aanbesteding? Lees meer over de diensten van BidPro

Neem contact met ons op
Call Now Button
error: Kopiëren van deze tekst is niet toegestaan.