Duurzame Dinsdag, hoeveel aandacht heeft duurzaamheid in uw organisatie?

Afgelopen dinsdag (4 september) was het duurzame dinsdag, dit is de dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in de Tweede Kamer. Leeft u in de waan van de dag? Of staat u juist regelmatig stil bij de duurzaamheid van uw organisatie?

Op Duurzame Dinsdag neemt het kabinet een koffer in ontvangst. In deze koffer zitten honderden duurzame ideeën en initiatieven uit de gehele samenleving. Deze ideeën worden beoordeeld op duurzaamheid en impact. De meest onderscheidende ideeën maken kans op prijzen, dit geeft de ideeën extra kans om verder ontwikkeld en vervolgens uitgevoerd te worden. Een goed en zinvol initiatief om concrete ideeën uit de samenleving over de samenleving dichtbij de politiek te brengen. Op deze wijze komen de ideeën niet alleen in de spotlights te staan, maar wordt het thema duurzaamheid extra onder de aandacht gebracht.

Wanneer we kijken naar het bedrijfsleven, dan zien we dat organisaties de sales- en marketingtargets bepaald op basis van haar groei-ambities. De targets hebben betrekking op het closen van deals, verkopen van producten/diensten, binnenhalen van klanten/opdrachtgevers. Bij het behalen van deze targets wordt veelal minder stil gestaan bij de impact die dit heeft op de interneorganisatie. Dit leidt veelal tot haalbaarheidsissues (gecreëerde verwachtingen kunnen niet waargemaakt worden).

“De klant verwacht het, zo is het immers verkocht. We zullen nu harder moeten werken om aan de verwachting van de klant te voldoen”.

In de praktijk is het een valkuil om te leven in waan van de dag. Zorg dragen voor het succes van vandaag voelt veelal prettiger dan bezig zijn met de onzekerheid van morgen. Hoe gaat u hier mee om als ondernemer? Neemt u de tijd om stil te staan bij de toekomst? Wanneer de aansluiting van sales op de interne organisatie niet optimaal is, ontstaat er spanning in de organisatie en komt de klanttevredenheid en komen de marges onder druk te staan. Uiteindelijk heeft dit gevolgen voor de continuïteit van uw organisatie. Immers verwacht de klant het, zo is het immers verkocht. De organisatie zal nu harder moeten werken om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Op Duurzame Dinsdag staat duurzaamheid van onze samenleving op de agenda van de Tweede Kamer, daagt u uw medewerkers ook uit om na te denken en met ideeën te komen over de duurzaamheid van uw organisatie? Daagt u hen uit om verder te kijken dan te leven in de waan van de dag?

Het doorbreken van het leven in de waan van de dag en het verbeteren van de aansluiting van sales op de interne organisatie begint bij het creëren van bewustwording. Door dit thema in uw organisatie te bespreken met medewerkers uit alle disciplines, geeft u uw medewerkers niet alleen een podium, maar kunnen daadwerkelijk verbeteringen gerealiseerd worden.

Er dient uiteindelijk meer tijd en energie gestoken te worden in de bewustwording van; de wensen van de klant en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de interne organisatie. Door de klantvraag goed te begrijpen en te weten wat er waargemaakt kan worden, kan de sales performance verbeterd worden.

Voor sales-medewerkers is het van belang om in de opstartfase de stakeholders te betrekken bij het project. Voor de interne organisatie is het van belang om bewust gemaakt te worden van de wensen van de klant. De processen van de interne organisatie zullen dusdanig ingericht moeten worden dat aan de klantwensen voldaan kan worden.

Door open te communiceren over de mogelijkheden en de onmogelijkheden, kan sales beter verkopen wat waargemaakt kan worden en kan beter waargemaakt worden wat door sales verkocht is. Deze communicatie bestaat uit het bespreken van de kansen, maar ook uit het bespreken van de risico’s.

BidPro heeft de expertise in huis op het gebied van sales en business development om u te helpen om sales en de interne organisatie beter op elkaar te laten aansluiten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?