BidPro staat voor bidmanagement en proposals. Hoewel bidmanagement (of tendermanagement) een vrij nieuw fenomeen is, is er steeds meer vraag naar. BidPro heeft alle benodigde expertise op dit gebied in huis en wil de komende jaren uitgroeien tot hét bidteam voor midden- en kleinbedrijven.

Aanbestedingen en offertetrajecten

Voor kansrijke, succesvolle deelname aan aanbestedingen en complexe(re) offertetrajecten kunnen MKB-bedrijven de tendermanagers van BidPro inschakelen. Zij bieden daarvoor:

  • hulp
  • advies
  • ondersteuning
  • begeleiding
  • en coaching.

Social return

Een gewonnen aanbesteding kan verplichten tot social return: duurzame werkgelegenheid creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan werklozen, boventalligen, arbeidsgehandicapten en leerlingen. De social-returnexperts van BidPro helpen organisaties er voor alle partijen een duurzaam succes van te maken.  

Graag stellen de bidmanagers en social-returnexperts van BidPro zich voor.

error: Kopiëren van deze tekst is niet toegestaan.
Call Now Button